Flag_of_the_United_Nations

 

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності

 

МСФЗ 1

 

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

МСФЗ 2

 

Платіж на основі акцій

 

МСФЗ 3

 

Об’єднання бізнесу

 

МСФЗ 4

Страхові контракти

 

МСФЗ 5

 

Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

 

МСФЗ 6

 

Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

МСФЗ 7

 

Фінансові інструменти: розкриття інформації

 

МСФЗ 8

 

Операційні сегменти

 

МСФЗ 9

Фінансові інструменти

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 

МСБО 1

 

Подання фінансової звітності

 

МСБО 2

 

Запаси

 

МСБО 7

 

Звіт про рух грошових коштів

 

МСБО 8

 

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10

 

Події після звітного періоду

 

МСБО 11

 

Будівельні контракти

 

МСБО 12

 

Податки на прибуток

 

МСБО 16

 

Основні засоби

 

МСБО 17

 

Оренда

 

МСБО 18

 

Дохід

 

МСБО 19

 

Виплати працівникам

 

МСБО 20

 

Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

 

МСБО 21

 

Вплив змін валютних курсів

 

МСБО 23

 

Витрати на позики

 

МСБО 24

 

Розкриття інформації про зв’язані сторони

 

МСБО 26

 

Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

 

МСБО 27

 

Консолідована та окрема фінансова звітність

 

МСБО 28

 

Інвестиції в асоційовані підприємства

 

МСБО 29

 

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

 

МСБО 31

 

Частки у спільних підприємствах

 

МСБО 32

 

Фінансові інструменти: подання

 

МСБО 33

Прибуток на акцію

МСБО 34

 

Проміжна фінансова звітність

 

МСБО 36

 

Зменшення корисності активів

 

МСБО 37

 

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи

 

МСБО 38

 

Нематеріальні активи

 

МСБО 39

 

Фінансові інструменти: визнання та оцінка

 

МСБО 40

 

Інвестиційна нерухомість

 

МСБО 41

 

Сільське господарство

 

Тлумачення

 

КТМФЗ 1

 

Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях

 

КТМФЗ 2

Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти

 

КТМФЗ 4

 

Визначення, чи містить угода оренду

КТМФЗ 5

Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію

 

КТМФЗ 6

Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання

 

КТМФЗ 7

Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 

КТМФЗ 10

 

Проміжна фінансова звітність і зменшення

корисності

 

КТМФЗ 12

Послуги за угодами про концесію

 

КТМФЗ 13

Програми лояльності клієнта

 

КТМФЗ 14

МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія

 

КТМФЗ 15

Угоди про будівництво обєктів нерухомості

 

КТМФЗ 16

Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю

 

КТМФЗ 17

Виплати негрошових активів власникам

 

КТМФЗ 18

Передачі активів від клієнтів

КТМФЗ 19

Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу

ПКТ-7

Введення євро

 

ПКТ-10

Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю

 

ПКТ-12

Консолідація: суб’єкти господарювання спеціального призначення

 

ПКТ-13

Спільно контрольовані суб’єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників

 

ПКТ-15

Операційна оренда: заохочення

 

ПКТ-25

Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів

 

ПКТ-27

Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду

 

ПКТ-29

Угоди про концесію послуг: розкриття інформації

 

ПКТ-31

Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами

 

ПКТ-32

Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep