ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ У МАТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІ (I.)

I. 1.  Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

* Оцінка земельних ділянок. Згідно п.1 Наказу ФДМУ від 06.04.04 N 692 діє у межах напряму 1.1 " Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок".

I. 2.  Оцінка машин і обладнання.

I. 3.  Оцінка колісних транспортних засобів.

 

        Оцінка літальних апаратів.

        Оцінка судноплавних засобів.

 

1.7.  Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

       1. Зустріч із замовником – укладання договорів на проведення оцінки майна.

     2. Отримання необхідних вхідних даних.

     3. Проведення огляду, документування і фотографування.

     4. Збір необхідної інформації для проведення оцінки (документи, що підтверджують права,  зобов'язання та обмеження стосовно використання земельної ділянки; матеріали про   фізичні   характеристики  земельної  ділянки, якість  грунтів, характер  та  стан   земельних   поліпшень,   їх використання згідно із законодавством; відомості про місце розташування земельної ділянки, природні, соціально-економічні,  історико-культурні,  містобудівні умови  її використання,  екологічний стан та стан розвитку ринку нерухомості в районі розташування земельної ділянки; інформація про  ціни  продажу  (оренди)  подібних   об'єктів, рівень їх дохідності, час експозиції об'єктів цього типу на ринку; дані про витрати на  земельні  поліпшення  та  операційні витрати,  що склалися на ринку,  а  також  про  доходи  і  витрати виробництва та реалізації    сільськогосподарської і лісогосподарської продукції; проекти землеустрою,  схеми  планування  територій та плани земельно-господарського устрою,   згідно з якими передбачається зміна існуючого використання земельної ділянки,  що може  вплинути на вартість об'єкта оцінки; інші дані, що впливають на вартість об'єкта оцінки).

     5. Виконання оціночних процедур по прийнятій базі оцінки. 

     6. Оформлення висновку, звіту та додатків до звіту (у методиці та у Національному Стандарті № 1Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого Постановою КМУ 1440 від 10.09.2003 р. – вимоги до стандарту та до звіту).  Стандарт № 1 вимагає посилання на нормативні документи.  Додатки до звіту. 

     7.  Передача звіту про оцінку майна та висновку про вартість об'єкту оцінки (відповідно до умов договору на  проведення  оцінки  майна) замовнику з одночасною видачею акту прийомки-здачі виконаних робіт.

 

Незважаючи на те, що сферою застосування Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 “Про затвердження Методики оцінки майна” є цілісні майнові комплекси господарських товариств, до статутних капіталів яких вноситься державне (комунальне) майно, деякі з положень зазначеної Постанови КМУ надають оцінювачам неоціненну методологічну допомогу при застосуванні майнового підходу оцінки.

 

Витяг з Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 “Про затвердження Методики оцінки майна”:

Особливості оцінки об'єктів у матеріальній формі.

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep