Машини і обладнання дуже часто можуть бути й основними засобами, згідно ДК 013-97, затвердженого Наказом № 507 Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації (насьогодні - Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів).

 

"Оцінка машин і обладнання" 

Закон України від 05.06.2003 № 900-IV 
Про захист прав покупців сільськогосподарських машин 

Закон України від 05.10.2006 № 229-V Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

Постанова КМУ від 12.10.2010 № 933 Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткуваннявтратить чинність з дня набрання чинності

 

Постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 Про затвердження Технічного регламенту безпеки машиннабрання чинності через шість місяців з дня опублікування 

Наказ Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504 Про затвердження форм документів, які використовуються державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин 

Наказ Мінагрополітики від 06.05.2009 № 316 Про затвердження Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів 

Наказ Мінагрополітики 06.05.2009 № 315 Про затвердження Порядку створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів 

Постанова КМУ від 08.07.2009 № 694 Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів 

Наказ Мінагрополітики від 06.04.2010 № 173 Про затвердження Правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів 

Наказ Мінагрополітики від 22.11.2011 № 644 Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів 

Наказ Мінагрополітики від 05.06.2012 № 325 Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Постанова КМУ від 12.07.2004 № 885 Про затвердження Методики обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин 

Постанова КМУ від 16.11.2011 № 1201 Про затвердження Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів 

Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1367 Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів 

Наказ Держстандарту від 28 грудня 1994 р. № 333 ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення 

Постанова Ради міністрів СРСР від 22.10.1990 № 1072 Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР (без таблиць) таблиці є ТУТ або ТУТ або ТУТ 

Наказ Держкоммістобудування від 07.07.1995 р. № 134 ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин 

Наказ Держбуд від 25.05.1998 р. № 110 ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги 

Наказ Держкоммістобудування вiд 03.04.1996 р. № 49 ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових 

Наказ Держкоммістобудування вiд 03.04.1996 р. № 49 ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях 

Наказ Держбуд від 05.11.1999 р. № 270 ДБН Д.1.1-3-99. Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування 

Наказ Держбуд від 05.11.1999 р. № 270 ДБН Д.2.3-1-99. Збірник 1. Металообробне устаткування 
Наказ Держбуд від 05.11.1999 р. № 270 
ДБН Д.2.3-2-99. Збірник 2. Деревообробне устаткування 


Наказ Держбуд від 05.11.1999 р. № 270 
ДБН Д.2.3-3-99 Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.12.2003 № 232 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03) 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 18.06.2007 № 132 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 31.12.2008 № 308 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 01.09.2008 № 190 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 01.03.2006 № 110 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 23.07.1996 № 125 Про затвердження "Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град.С 

Наказ Мінтрансзв'язку від 01.10.2009 № 1014 Про затвердження Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту 

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep