СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ.

Державна служба статистики України – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затверджена Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010), або Головне управління статистики відповідної адміністративно-територіальної одиниці – надання інформації за письмовим запитом (безкоштовне для державних та комунальних підприємств, оплатне для суб’єктів господрювання приватної форми власності)  щодо середньоринкових цін на найбільш поширені товари та продукцію за даними щомісячних спостережень по вибірковому колу підприємств.

Деякі джерела отримання інформації про середньоринковий рівень (звичайність) цін:

 - місячна звітність:                         

1-ТІ   Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари (зі звітності за січень 2012 р.)                        

1-ПІ  Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги (зі звітності за січень 2012 р.)                        

1-ціни (пром)      Звіт про ціни виробників промислової продукції (зі звітності за січень 2010 р.)                        

1-ціни (пром)      Звіт про ціни виробників промислової продукції (зі звітності за січень 2013 р.) НОВИЙ                            

1-ціни (буд)         Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві (зі звітності за січень 2011 р.)                     

1-тариф (зв’язок)         Звіт про тарифи на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій (зі звітності за січень 2011 р.)                         

1-тариф (мобіл)  Звіт про тарифи на послуги мобільного зв’язку для підприємств, установ, організацій (зі звітності за січень 2011 р.)

 - квартальна звітність:

1-ціни (послуги) Звіт про ціни підприємств-виробників послуг (зі звітності за 1 квартал 2011 р.)                        

1-тариф (зал)      Звіт про тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом (зі звітності за 1 квартал 2011 р.)                         

1-тариф (труб)    Звіт про тарифи на транспортування вантажів трубопроводами (зі звітності за 1 квартал 2011 р.)

 

КВЕД-2010:

Структура КВЕД-2010.

Таблиця перекодування видів економічної діяльності підприємств для проведення державних статистичних спостережень (з КВЕД-2005 на КВЕД-2010).

Таблиця перекодування видів економічної діяльності підприємств для проведення державних статистичних спостережень (з КВЕД-2010 на КВЕД-2005).

 

Звіт про основні показники діяльності підприємства 1-підприємництво.

Типова форма № П-1 – Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу.

Звіт з праці.

Особова картка працівника.

Форма № 3-ПН - Звіт про наявність вакансій.

Форма № 4-ПН – Звіт про заплановане вивільнення працівників.

Форма № 4-ПН (факт) – Звіт про фактичне вивільнення працівників.

Форма № 5-ПН – Звіт про прийнятих працівників.

Звіт про використання робочого часу.

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці.

Типова форма № П-3 – Наказ (розпорядження) про надання відпустки.

Типова форма № П-4 – Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).

Типова форма № П-5 – Табель обліку використання робочого часу.

Типова форма № П-6 – Розрахунково-платіжна відомість працівника.

Типова форма № П-7 – Розрахунково-платіжна відомість (зведена).

Типова форма № П-9 – Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них.

 

Звіт про обсяги реалізованих послуг (до 20 лютого).

Звіт про послуги.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ - №№ 1-34

П(С)БО 2   Баланс (з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 № 372) 

П(С)БО 3   Звіт про фінансові результати (з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 № 372)

П(С)БО 4   Звіт про рух грошових коштівнепрямий метод (існував до виходу Наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

П(С)БО 4   Звіт про рух грошових коштів - прямий метод (запроваджений Наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

П(С)БО 5   Звіт про власний капітал

 

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep