USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МУЛЬТИПРОФІЛЬ-СЕРВІС”

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, ел. пошта: aliubych@multiprofile.com.ua

 

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (резидентів та нерезидентів):

 

Витяги з розділу ІV. Податок на доходи фізичних осіб Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI:

Стаття 162. Платники податку
Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет,...

Стаття 163. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування резидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які...

Стаття 164. База оподаткування
Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з...

Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов’язань
Така декларація подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку податковий агент протягом звітного...

Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
 підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за...
- фізичні особи

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками,...

Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)

179.1. Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи  ( z0064-93 ) (податкову декларацію) відповідно до цього Кодексу або інших законів України.
179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним,  якщо він отримував доходи:
     виключно від  податкових  агентів,   крім   випадків,   прямо передбачених цим розділом;
     від операцій   продажу   (обміну)   майна,   дарування,   при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;
     у  вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються  за нульовою ставкою податку. { Пункт 179.2 статті 179  доповнено  абзацом  четвертим  згідно  із  Законом  N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
     179.3. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на  постійне  місце  проживання,  зобов'язані  подати  до   органу державної податкової служби податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.
     Орган державної податкової  служби  протягом  30  календарних днів   після   надходження  податкової декларації  зобов'язаний перевірити визначене податкове зобов'язання,  сплату належної суми податку  і  видати  довідку  про  таку  сплату  та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку,  що подається  до  органів митного  контролю  під  час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.
     Форма такої  довідки   встановлюється   центральним   органом державної податкової служби.
     Порядок (1243-2010-п)  застосування цього пункту визначається Кабінетом Міністрів України.
     179.4. Платники податку звільняються  від  обов'язку  подання податкової декларації в таких випадках:
     а) незалежно  від  виду  та суми отриманих доходів платниками податку, які:
     є неповнолітніми  або  недієздатними  особами  і  при   цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

     перебувають під арештом або є затриманими чи  засудженими  до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших  держав  станом  на   кінець граничного строку подання декларації;
     перебувають у  розшуку  станом на кінець звітного податкового року;
     перебувають на строковій військовій службі станом  на  кінець звітного податкового року;
     б) в інших випадках, визначених цим розділом.
     179.5. Податкова  декларація  заповнюється  платником податку самостійно або іншою особою,  нотаріально уповноваженою  платником податку  здійснювати  таке  заповнення,  у порядку,  передбаченому главою 2 розділу II цього Кодексу.
     179.6. Обов'язок  щодо  заповнення  та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на таких осіб:
     опікуна або   піклувальника   -   щодо   доходів,   отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
     спадкоємців (розпорядників  майна,  державних  виконавців)  - щодо   доходів,   отриманих  протягом  звітного  податкового  року платником податку, який помер;
     державного виконавця,  уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення   майнових  претензій  кредиторів  платника  податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.
     179.7. Фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що  настає  за  звітним,  сплатити  суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
     Сума податкових зобов'язань,  донарахована органом  державної податкової  служби,  сплачується до відповідного бюджету у строки, встановлені цим Кодексом.
     179.8. Сума,  що  має  бути   повернена   платнику   податку, зараховується на його банківський рахунок,  відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену   в  декларації,  протягом  60  календарних  днів  після надходження такої податкової декларації.
     179.9. Форма податкової декларації встановлюється Міністерством фінансів України виходячи з таких умов:
     загальна частина податкової декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи (витрати),  що  отримує (несе) незначна кількість платників податку;
     податкова декларація   є  уніфікованою  та  єдиною  для  всіх законодавчо встановлених випадків її подання;
     відомості про доходи,  майновий стан,  витрати,  зобов'язання фінансового характеру,  інформація щодо вказаних відомостей членів сім'ї  надаються  окремими   категоріями   громадян,   визначеними відповідно до законодавства;

     розрахунки окремих  видів  доходів (витрат) мають міститися в додатках  до  податкової  декларації,  що  заповнюються   виключно платниками податку за наявності таких доходів (витрат);
     податкова декларація та  додатки  до  неї мають складатися з використанням  загальновживаної  термінології,  а  також   містити детальні інструкції щодо їх заповнення;
     податкова декларація  та  додатки до неї мають ідентифікувати платника податку та містити інформацію,  необхідну для  визначення суми  його  податкових  зобов'язань або суми податку,  що підлягає поверненню  у  разі  використання  платником  податку   права   на податкову знижку.
     Бланки податкових декларацій  мають  безоплатно  надаватися органами державної  податкової  служби  платникам  податку  на  їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.
     179.10. Платник  податку  до  1  березня  року,  що настає за звітним періодом,  має право звернутися з запитом до  відповідного органу  державної податкової служби з проханням надати роз'яснення щодо заповнення річної податкової декларації,  а  орган  державної податкової  служби зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.
     179.11. Фізичні  особи  у  випадках  та  обсягах,  визначених законом,  подають податкову декларацію,  де зазначаються відомості про  доходи,  майновий  стан,  витрати,  зобов'язання  фінансового характеру, а також в додатку до податкової декларації зазначається інформація щодо вказаних відомостей членів сім'ї в  усіх  випадках її подання, передбачених законом.
     Податкова декларація   та  додатки  до  декларації  подаються фізичною  особою  згідно  з  цією  статтею   протягом   будь-якого податкового  періоду  у  звітному  податковому році із зазначенням доходів (активів) станом на день її подання.
     179.12. За  зверненням  платника  податку   орган   державної податкової  служби,  до  якого  було  подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про  майновий  стан  і  доходи (податкову декларацію) за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.

ПЕВНИМИ СУБ'ЄКТАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ ТАКОЖ ПОДАЄТЬСЯ ДО 1 КВІТНЯ:

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20… рік, відповідно до Додатку до Закону України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI Про засади запобігання корупції”.  Також див. лист ДПС України від 25.01.2012 р. № 2351/7/22-3317.  Відповідно до п. 12 примітки до Декларації, сам декларант несе відповідальність за недостовірність відомостей). 

 

Підстави для застосування категорії осіб

Список осіб, які повинні здавати Декларацію про майно, доходи, витрати

Фінансовий контроль (ч. 1 ст. 12, п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 4061)

Народні депутати України, депутати ВР АРУ, депутати місцевих рад,

Держслужбовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, багато інших

Спеціальна перевірка (ч. 1 ст. 11 Закону № 4061)

Особи, які претендують на зайняття перелічених вище посад

Фінансовий контроль (ч. 1 ст. 12 Закону № 4061)

Керівники та посадові особи (ст. 2 Закону України № 3723-XII Про державну службу та ст. 2 Закону України № 2493) бюджетних установ,

Тощо

Для реєстрації кандидатів

(п. 7 ч. 1 ст. 54, п. 3 ч. 2 ст. 55, ст. 57 Закону № 4061)

Кандидати в депутати в загальнодержавних й одномандатних округах (не стосується позачергових виборів)

 

Перелік посадовців, що подають звітність, визначається ч. 2 статті 12 Закону від 7 квітня 2011 року № 3206-VI.

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep