РЕГУЛЯТОРНІ АСПЕКТИТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 

Вимоги ДКЦПФР щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку  

Правове регулювання підприємництва в Україні

Організаційна структура торговця цінними паперами                          

Державне регулювання діяльності торговців цінними паперами            

Ліцензування торговців цінними паперами – банківських і небанківських фінансових установ

Поняття, види цінних паперів та форма їх випуску  

Учасники ринку цінних паперів

Депозитарна діяльність     

Депонування і обіг глобального сертифікату 

Оцінка вартості цінних паперів – основи фінансового менеджменту, вартість грошей у часі

Ведення реєстру власників цінних паперів                

Порядок взаємодії торговця зі зберігачем

Порядок випуску пайових і боргових цінних паперів, вексельний обіг                                     

Іпотечні цінні папери                           

Антимонопольне законодавство на ринку цінних паперів  

Припинення діяльності і банкрутство                           

Контрольно-ревізійна діяльність ДКЦПФР та подання професійними учасниками адміністративних даних

Організаційна структура фондових бірж            

Нормативно-правове забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування та управління активами

Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами  

Практичні аспекти приватизації

Здійснення фінансового моніторингу                                                                  

Успадкування цінних паперів

 

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, в редакції Наказу Міністерства фінансів України від 28.09.2011 № 1213.

Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами - Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів - додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Витяг з Податкового кодексу України:

Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів

Стаття 153.8.Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. 

Витяг з Податкового кодексу України:

Стаття 153.3 Оподаткування дивідендів.

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep