вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, ел. пошта: aliubych@multiprofile.com.ua

 

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, в редакції Наказу Міністерства фінансів України від 28.09.2011 № 1213 (подається, починаючи з 1-го кварталу 2012 року, зг. п. 46.6 ПКУ).

 

Інші доходи - додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості - додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери корпоративними правами - Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) - собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) – рахунок № 90 “Собівартість реалізації”, згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

 

Інформація щодо нарахованої амортизації - Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.1.2, 06.1.3, 06.1.5.2 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.2.3.1, 06.2.3.2, 06.2.6 додатка АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.3.9.1, 06.3.9.2, 06.3.10 додатка ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, рядків 06.5.27, 06.5.28, 06.5.39 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус - додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та рядка 06.5.38 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати - додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - рахунок № 94 “Інші витрати операційної діяльності”, згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

 

Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню - Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування - додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Зменшення нарахованої суми податку - додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов‘язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України та Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1) - додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів - додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку (ки) - Додаток ВП  до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

 

Для зручності ведення бухгалтерського та податкового обліків рекомендуємо платформу 1С:

                                                                                                                                                                   

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep