ПРОЕКТИ ГО ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА

 

 

Аналітичний звіт за результатами проекту “Громадський моніторинг актів Київської міської ради та КМДА, які впливають на обсяги дохідної та видаткової частини бюджету Києва 2010, його виконання та публічне звітування”.

 

Звіти КМДА про виконання бюджету міста Києва.

 

Порівняння формування, складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності місцевих бюджетівпорівняння бюджетних кодексів від 21 червня 2001 року N 2542-III та від 8 липня 2010 року N 2456-VI.

 

Особливості складання бюджету міста Києва у 2011 році.

 

Бюджет міста Києва на 2010-й год, затверджений рішенням Київської міської ради від 14 травня 2010 року № 793/4231.

 

Бюджет міста Києва на 2011-й рік, затверджений рішенням Київської міської ради від 30 грудня 2010 року № 573/5385.

 

Бюджет міста Києва на 2012-й рік, затверджений рішенням Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1100/7336, в редакції від 12.07.2012 №655/7992, або з газети “Хрещатик”.

Бюджет міста Києва на 2012-й рік – загальна картина

Планові показники доходів бюджету міста Києва на 2011 рік з урахуванням змін становили 17,290 млрд. грн.  Станом на 01.01.2012 року обсяги доходів становили 14,347 млрд. грн. або 82,98% від запланованих показників.  Планові показники доходів бюджету міста Києва на 2012 рік без трансфертів з урахуванням змін, визначено в обсязі  13,133 млрд. грн., а з урахуванням змін - 16,443 млрд. грн., у т.ч. 14,141 млрд. грн. з загального фонду.  Планові показники видатків загального і спеціального фонду бюджету міста Києва на 2011 рік з урахуванням змін становили 19,341 млрд. грн.  Враховуючи виконання доходної частини на рівні 83%, фактичні видатки за 2011-й рік було зменшено до 15,898 млрд. грн.  Планові показники видатків на 2012 рік з трансфертами з урахуванням змін прийнято на рівні 15,933 млрд. грн. (-17,62% від планових показників 2011 р., +0,22% від фактичних показників 2011 р.), маючи на увазі запланований профіцит 0,510 млрд. грн. 

Але на місцеві податки і збори, визначені розділом XII Податкового кодексу України, заплановано лише 0,319 млрд. грн., тобто 1,94% від розрахованих надходжень, а решта є державними податками.  Крім Бюджетного кодексу України та закону України «Про державний бюджет України», обсяг міжбюджетних  трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,  що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, врегульовуються Постановою КМУ від 8 грудня 2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів».  При визначенні міжбюджетних  трансфертів розраховуються:

 - прогнозовані обсяги доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами,

 - обсяги видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів.

 

Формула розподілу обсягу  міжбюджетних  трансфертів  (дотацій вирівнювання та коштів,  що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами (Постанова КМУ від 8 грудня 2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів"):

  - розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів,

  - розрахунок обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів,

  - формула розподілу обсягу  міжбюджетних  трансфертів  (дотацій вирівнювання  та коштів,  що передаються до місцевого бюджету) між  районним або  міським  (м.  Севастополя,  міста  республіканського Автономної  Республіки  Крим  чи  обласного  значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл,  їх об'єднань,  селищ,  міст,  адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.

 

Академія муніципального управління (м. Київ).

Презентація консультанта Бабаніна О.С. 21 квітня 2011 року.

Презентація консультанта Любича А.В. 21 квітня 2011 року.

 

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep