Наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. N 114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”. (Бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ ведеться розпорядниками бюджетних коштів. Діяльність розпорядників бюджетних коштів врегульовується статтею 22 Бюджетного кодексу України). 

 

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (використовуватимуться з 2013-го року):

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 "Інвестиційна нерухомість"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів"

 

Дані з Постанови КМУ "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 11.01.12 р. № 10.

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep