Міжнародні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному cекторі:

 

З метою удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів між Міністерством фінансів України та Міжнародною федерацією бухгалтерів підписаний Меморандум взаєморозуміння, відповідно до якого Міністерство фінансів України отримало дозвіл на переклад, публікацію та розповсюдження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору, оприлюднених Міжнародною федерацією бухгалтерів за станом на 1 січня 2003 року.

 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору-2003 українською мовою представлені для широкого кола працівників фінансових органів, органів державної контрольно-ревізійної служби, рахункової палати, головних бухгалтерів державного сектору, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів, які вивчають бухгалтерський облік в державному секторі.

 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору (версія перекладу українською мовою – грудень 2009 року)

 

Тексти Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС) видані Міжнародною федерацією бухгалтерів в грудні  2006 року (МСБОДС 22, 23, 24) і лютому 2008 року (МСБОДС 21, 25, 26).

 

МСБОДС 21  Зменшення корисності активів, які не генерують грошові кошти

МСБОДС 22  Розкриття фінансової інформації про загальний державний сектор

МСБОДС 23  Дохід від необмінних операцій (податки та трансферти)

МСБОДС 24  Представлення у фінансових звітах інформації про виконання бюджетів

МСБОДС 25  Виплати працівникам

МСБОДС 26  Зменшення корисності активів, які генерують грошові кошти

 

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep