Захист інтелектуальної власності в Україні забезпечується статтями 41 та 54 Конституції України, затвердженої 28 червня 1996 року, кодексами України, законами України та відповідними нормативно-правовими актами.

 
Національний стандарт № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. 
№ 1185, відповідно до статті 9  Закону України "Про оцінку майна, майнових прав  та професійну оціночну діяльність в Україні".  

 

Наказом Держкомстату України від 06.07.2009 р. N 230 було затверджено звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності за 20__ рік.

 

Оскільки Державний департамент інтелектуальної власності України був створений ще Постановою КМУ від 4 квітня 2000 року № 601 в структурі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (КВКВ 220 та 221), залишається не зрозуміло, чому відповідальним органом за внесення змін до законодавства України в сфері інтелектуальної власності Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр. визначено Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.  Указом Президента України № 1085 від 09 грудня 2010 року “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, в результаті реорганізації Міністерства освіти і науки України було створено Державну службу інтелектуальної власності України.

 
Станом насьогодні, Державна служба інтелектуальної власності України, видатки на діяльність якої фінансуються з 
Державного бюджету України, діє на підставі Постанови КМУ від 19 листопада 2014 р. № 658 "Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України".  Зокрема, на Державну службу інтелектуальної власності України покладено завдання видавати патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності.

 

Закон України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” від 22 грудня 2011 року N 4282-VI (опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр"  - www.ukurier.gov.ua) - Розподіл видатків Державного бюджету України на  2012 рік - тис.грн.

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

  

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

видатки розвитку

Всього

2200000

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

18 448 197,1

17 070 971,0

1 377 226,1

8 497 935,6

26 946 132,7

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

17 146 058,6

16 098 740,2

1 047 318,4

8 489 245,1

25 635 303,7

2202000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

9 519,2

3 689,2

5 830,0

0,0

9 519,2

2202010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

9 519,2

3 689,2

5 830,0

0,0

9 519,2

2202020

0411

Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

На відміну від Державного бюджету 2011-го року, який передбачав доходи спеціального фонду бюджету за збори за послуги, пов'язані з охороною прав на

інтелектуальну власність (код 24060200), Державний бюджет України на 2012 рік не містить таких зборів.

 

Додаток № 3 до Закону України 28 грудня 2014 року № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

818 496,8

735 058,2

477 630,0

38 959,5

83 438,6

700 561,8

134 879,9

15 879,9

19 728,6

565 681,9

1 519 058,6

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

7 714,8

6 314,8

3 464,2

578,7

1 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 714,8

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

7 714,8

6 314,8

3 464,2

578,7

1 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 714,8

 

 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

У Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 року 435-IV до книги четвертої ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ входять Глави №№ 35-46:

 № 35 - загальні положення про право інтелектуальної власності,

 № 36 - право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право),

 № 37 - право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення  (суміжні права),    

 № 38 - право інтелектуальної власності на наукове відкриття,

 № 39 - право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок,

 № 40 - право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми,

 № 41 - право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію,

 № 42 - право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин,

 № 43 - право інтелектуальної власності на комерційне найменування,

 № 44 - право інтелектуальної власності на торговельну марку,

 № 45 - право інтелектуальної власності на географічне зазначення,

 № 46 - право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

 

Зокрема,  Глава 43 врегульовує комерційні найменування, та Глава 44, що врегульовує торговельні марки.  Відповідно до інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291, комерційне найменування чи торговельна марка обліковуються на субрахунку № 123 суб’єкта господарювання.

 

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через Митний кордон України врегульовано главою 45 Митного кодексу України від 11 липня 2002 року № 92-IV, що містить наступні статті:

стаття 255. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності,

стаття 256. Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності,

стаття 257. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності,

стаття 257-1. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу,

стаття 258. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності.

 

Кабінетом Міністрів України прийнято низку постанов щодо реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі (введено в експлуатацію програмно-інформаційний комплекс "Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності") та щодо порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 

По інтелектуальній власності 98% ліцензійних угод не підлягають державній реєстрації.  У випадку порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання обєкта права інтелектуальної власності, ліцензіар має право розірвати ліцензійну угоду.  На відміну від ліцензійного договору, у ліцензії не можна прописати права і зобовязання.  Ліцензія дає право використовувати торгову марку, будучи застрахованим від позовів третіх осіб.   

 

Згідно статті 267 Митного кодексу України, роялті та митні платежі повинні включатися до митної вартості імпортованого товару. 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності врегульовується главою 16 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV, зокрема, статтями:

Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності,

Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності.

 

 

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984, № 8073-X містить статтю 512. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що була внесена до Кодексу України про адміністративні правопорушення Законом України від 25.02.94 р. N 4042-XIII, згідно якої незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III містить статтю 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію.  Стаття викладена у наступній редакції:

“1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, -

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення”.

 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Згідно п. 14.1.225 Податкового кодексу України, роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об’єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України”.

 

Згідно п. 186.3 (а) Податкового кодексу України, обкладається ПДВ надання майнових прав інтелектуальної власності, у тому числі по ліцензійним угодам.

Згідно п. 196.1.6 Податкового кодексу України, не обкладається ПДВ “…роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом”.

 

На відміну від разового платежу, може сплачуватися фіксоване роялті, або сума в процентому вимірі від загального розміру платежів.

Регуляторні органи включають Державне підприємство “Український інститут промислової власності” та Держзовнішінформ (Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків). 

 

Працює бюджетна програма Розробка змін до ДСТУ 3775-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення.  Виконання робіт, пов’язаних з патентними дослідженнями у відповідності з ДСТУ 3575-98 та ДСТУ 3574-98 (з підготовкою звіту про патентні дослідження, патентного формуляру, інформаційної карти), проводяться патентними повіреними (представниками у справах з інтелектуальної власності, які діють на підставі Положення, затвердженого Постановою КМУ від 10 серпня 1994 року № 545). 

 

Державною службою інтелектуальної власності України видаються:

 - патенти на винахід, відповідно до Закону України вiд 15.12.1993 р. № 3687-XII Про охорону прав на винаходи та корисні моделі,

 - патенти на корисну модель, відповідно до Закону України вiд 15.12.1993 р. № 3687-XII Про охорону прав на винаходи та корисні моделі,

 - патенти на промисловий зразки, відповідно до Закону України вiд 15.12.1993 р. № 3688-XII Про охорону прав на промислові зразки, функціонує Державне підприємство Український інститут промислової власності, 

 - свідоцтва на знаки для товарів та послуг, відповідно до Закону України вiд 15.12.1993 р. № 3689-XII Про охорону прав на знаки для товарів та послуг,

 - свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір,

 - патенти на сорти росли (врегульовується Державною службою з охорони прав на сорти рослин), відповідно до Закону України від 21 квітня 1993 року

3116-XII “Про охорону прав на сорти рослин, до Закону України від 2 червня 1995 року  209/95-ВР Про приєднання України до Міжнародної конвенції

по охороні нових сортів рослин”, до Закону України від 26 грудня 2002 року411-IV Про насіння і садивний матеріал.

 

Згідно статті 42 Закону України від 13 грудня 1991 року N 1977-XII “Про наукову і науково-технічну діяльність”, науково-дослідні  та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються за рахунок коштів Державного  бюджету  України, виконуються на підставі договору (контракту), обов'язковими умовами якого “є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін  щодо  забезпечення  охорони  прав  на   створені об'єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду суб'єктам права  інтелектуальної  власності  згідно  із законодавством України”.

 

Показниковим залишається рішення Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України (до протоколу № 14 від 16 квітня 2008 року) "Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні". 

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ
 
Після вступу України до Світової Організації Торгівлі, Верховною Радою України був прийнятий Закон України від 31 травня 2007 року N 1111-V 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних 
із вступом України до СОТ”.

 

Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, була підписана у Стокгольмі 14 липня 1967 року, і змінена 2 жовтня 1979 року. 

Міжнародні угоди включають:

 - Мадридську Угоду про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (Україна приєдналася 25 грудня 1991 року),

 - протокол до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків, підписаний у м. Мадриді 28 червня 1989 року (Україна приєдналася 29 грудня 2000 року).

 

Указом Президента від 27 квітня 2001 року N 285/2001 “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” Кабінет Міністрів України 
був зобов’язаний вжити заходи щодо приєднання до низки міжнародних конвенцій та договорів, зокрема: 
  - Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, підписаного в м. Женеві 20 грудня 1996 року,
  - Договору  Всесвітньої  організації  інтелектуальної  власності про виконання  і  фонограми, підписаного в м. Женеві 20  грудня  1996  року,
 - Женевського  акта  Гаазької конвенції про міжнародну  реєстрацію промислових знаків, підписаного в м. Женеві 2  липня  1999 року,
 - Договору про патентне право, підписаного в м. Женеві 1 червня 2000 року;
 - Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, підписаної в м. Римі 26 жовтня 1961 року.
 - удосконалення законодавства  України у сфері інтелектуальної власності з урахуванням положень міжнародних договорів України, а також Угоди 

про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPs).

 

"Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності" 

Закон України від 21.04.1993 № 3116-
XII Про охорону прав на сорти рослин

 

Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

 

Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII Про охорону прав на промислові зразки 

Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII Про охорону прав на знаки для товарів і послуг 

Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV Про охорону прав на зазначення походження товарів 

Закон України від 05.11.1997 № 621/97-ВР Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем 

Закон України від 14.09.2006 № 143-V Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 

Закон України від 01.06.2000 № 1763-III Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 

Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII Про авторське право і суміжні права 

Закон України від 13.12.1991 № 1977-XII Про наукову і науково-технічну діяльність 

Закон України від 10.02.1995 № 51/95-ВР Про наукову і науково-технічну експертизу 

Постанова КМУ від 03.10.2007 № 1185 Про затвердження Національного стандарту №4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" 

Постанова КМУ від 20.07.1996 № 830 Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

Наказ ФДМУ від 25.06.2008 № 740 Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності 

Наказ Мін освіти і науки від 12.04.2001 № 291 Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи 

Наказ Мінфін від 22.11.2004 № 732 Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів 

Наказ Мін освіти і науки від 04.08.2010 № 790 Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг 

Наказ Мін освіти і науки від 22.12.2008 № 1175 Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм 

Постанова КМУ від 18.01.2003 № 71 Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань 

Постанова КМУ від 18.01.2003 № 72 Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав 

Наказ Мін освіти і науки від 12.04.2001 № 292 Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем 

Наказ Мін освіти і науки від 13.12.2001 № 798 Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів 

Наказ Мін освіти і науки від 20.06.2001 № 469 Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі 

Наказ Мін освіти і науки від 22.01.2001 № 22 Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель 

Наказ Мін освіти і науки від 12.04.2001 № 290 Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки 

Наказ Держпатент від 28.07.1995 № 116 Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг 

Постанова КМУ від 23.12.2004 № 1716 Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності 

Наказ Мін освіти і науки від 03.08.2001 № 576 Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг 

Наказ Мін освіти і науки від 10.01.2002 № 10 Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 

Наказ ФДМУ від 13.12.2005 № 3162 Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік 

Міжнародний документ від 04.06.1999 Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень 

Міжнародний документ від 27.10.1994 Договір про закони щодо товарних знаків 

Міжнародний документ від 14.04.1891 Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року 

Міжнародний документ від 28.06.1989 Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 

Міжнародний документ від 27.03.2006 Сінгапурський договір про право товарних знаків 

Міжнародний документ від 27.03.2006 Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків 

Міжнародний документ від 15.06.1957 Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 

Міжнародний документ від 20.03.1883 Паризька конвенція про охорону промислової власності 

Міжнародний документ від 12.06.1973 Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків 

Міжнародний документ від 15.04.1994 Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

Міжнародний документ від 26.10.1961 Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 

Міжнародний документ від 24.07.1971 Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 

Міжнародний документ від 14.07.1967 Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

      

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep