USA flag  Ukraine flag    Flag_of_the_United_Nations

 

Закон України № 2658-ІІІ від 12.07.01 р. “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Закон України № 1378-IV від 11 грудня 2003 року “Про оцінку земель”.

 

Норми професійної діяльності оцінювача, затверджені Радою українського товариства оцінювачів, протокол № 7 від 11.04.1995 року.

 

Національний стандарт 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений Постановою КМУ 1440 від 10.09.2003 р.

Національний стандарт 2 "Оцінка нерухомого майна", затверджений Постановою КМУ № 1442 від 28 жовтня 2004 р.

Національний стандарт 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів”, затверджений Постановою КМУ № 1655 від 29.11.2006 р.

Національний стандарт 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”, затверджений Постановою КМУ № 1185 від 3 жовтня 2007 р.

 

Постанова КМУ № 1891 від 10 грудня 2003 р. Про затвердження Методики оцінки майна”.

 

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep