Ukraine flag     Flag_of_the_United_Nations

Автор: Бабанін Олександр Сергійович, Україна – США: економічна співпраця” (ISBN 978-966-322-155-7).

Ціна: 100 гривень 00 копійок

ДЛЯ ОГЛЯДУ ЗМІСТУ, НАТИСНІТЬ ТУТ

У монографії розглянуто актуальні питання економічної співпраці України та Сполучених Штатів Америки — провідної й однієї з найдинамічніших країн світу.

Книга являє собою першу роботу, в якій зібрано і всебічно проаналізовано різні аспекти співробітництва України і США в сфері торгівлі, інвестицій, технічної допомоги, енергетики та науково-технічної діяльності. Розглянуто комплекс проблем, які стоять на заваді реалізації Хартії України і США про стратегічне партнерство від 19 грудня 2008 року.

Для наукових працівників і аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів міжнародного й економічного профілю, всіх тих, хто цікавиться українською, американською та міжнародною економікою.

 Монографія рекомендована до друку вченою радою Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол від 21.10.2010 р. № 8)

Р е ц е н з е н т и :

Шевчук В. О., д-р екон. наук, проф., проректор Львівської комерційної академії;

Ястремський О. І., д-р екон. наук, проф., завафедри Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

Палига Є.М., д-р екон. наук, проф., зав. каф. Української академії друкарства.

УДК 339.94,

Б 121

ББК 65.5

 

Телефонуйте ТОВ Мультипрофіль-сервіс на (091) 301-93-74 з приводу придбання Україна – США: економічна співпраця” (ISBN 978-966-322-155-7).

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep