ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ І ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - ПІДПРИЄМЦЯМ

 

 

Пропонуємо надати наступні документи для здійснення ідентифікації:

                                                                                                                                                         

1.  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (засвідчена нотаріально);

2.     Копія Статуту зі змінами (засвідчена нотаріально);

3.  Копія Наказу   (або  протоколу)     про  призначення   (обрання)   посадових  осіб,   що представляють юридичну особу (засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи);

4.            Копія Довідки з банку про відкриття розрахункового рахунку юридичної особи (оригінал або засвідчена банком копія);

5.            Копія ліцензії на право здійснення професійної діяльності (при наявності
такої) (засвідчена нотаріально);

6.     Копія паспорту керівника та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, засвідчена підписом керівника;

8. У разі, якщо від імені юридичної особи діє уповноважений представник на підставі довіреності:

-          довіреність на уповноваженого представника, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою цієї юридичної особи (оригінал, або копія, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи);

-      копія паспорту уповноваженого представника та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, засвідчена підписом уповноваженого представника.

Завантажити анкету.

 

 

ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Завантажити анкету.