ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

 

Просимо надати наступні документи для підтвердження ідентифікаційних даних:

 

  1. Державна реєстрація на підставі нотаріально засвідченої копії витягу з торгівельного, банківського чи судового реєстрів або нотаріально засвідченої копії реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави;
  2. Нотаріально засвідчена копія Статуту та/або Установчого договору юридичної особи;
  3. Місцезнаходження на підставі нотаріально засвідченої копії Сертифікату про місцезнаходження (адресу) юридичної особи;
  4. Оригінал або засвідчена нотаріально довідка з банку про відкриття рахунку із банківськими реквізитами юридичної особи та реквізитами банку, що видав зазначену довідку, або будь який інший документ, що підтверджує банківські реквізити (Договір про відкриття банківського рахунку, тощо);
  5. Нотаріально засвідчена копія Сертифікату директорів та/або Протоколу/Рішення уповноваженого органу юридичної особи, що підтверджує призначення Керівника та іншої особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (у випадку, якщо ця особа не є Керівником);
  6. Нотаріально засвідчена копія або оригінал Доручення на особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи (якщо така особа не є Керівником);
  7. Копія паспорта або іншого документа, який посвідчує особу Керівника та іншої особи, що уповноважена діяти від імені юридичної особи, якщо така особа не є  Керівником (засвідчена підписом особи та печаткою юридичної особи);

-          якщо місце постійного проживання не зазначено в паспорті, надається копія документу, що підтверджує місце проживання особи (договір оренди, рахунки на оплату комунальних послуг, тощо), засвідчена підписом особи та печаткою юридичної особи;

8.      Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру,  згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів, Керівника та іншої особи, що уповноважена діяти від імені юридичної особи, якщо така особа не є  Керівником (при наявності, копія має бути засвідчена підписом особи та печаткою юридичної особи)

 

Завантажити анкету.

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що документи, зазначені у п. 1,2,3,5 мають бути легалізовані посольством відповідної країни на території України та доповнені нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

 

 

ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

 

Завантажити анкету.